Kiếm tiền với Skillerz PTP -Đã nhân được thanh toán - Help MMO

Xin chào tất cả mọi người,kể từ khi SkillerzPTP ra đời thì đã có ~ 10.000 người dùng trong vài ngày tới, tôi nghĩ chúng ta hãy làm một chủ đề để thảo luận. Đây là phần giới thiệu của PTP này. Vì nó đã trả gần $ 8.5k và đã hoạt động được hơn một năm, hiện nay vẫn chưa có ai nghi ngờ gì về nó.

![p1](http://helpmmo.com/wp-content/uploads/2016/02/p1-1.png)​
Địa chỉ tham gia : http://ptp.skillerzforum.com

Hỏi đáp:
1. Thanh toán qua paypal & Bitcoin , Min trả $ 1.
2. Thanh toán mỗi Chủ Nhật.
3. Chấp nhận Jingling (xem cài đặt dưới đây.) Và trao đổi giao thông.

Điểm hệ thống: (Traffic Tây) Tier1 = 0,80 (Western giao thông) Tier2 = 0,65 Tier3 = 0.55 TIER4 = 0.01 điểm tối thiểu để trao đổi 25, 1000 điểm tương đương với $ 0,25 khi chuyển đổi.
Thông tin về nó, bạn đang làm tất cả, làm điều đó cho càng nhiều liên kết có thể kiếm được tối đa từ phương pháp này.

Điều khoản của Dịch vụ

☒ ☒ Đừng đặt khung nội tuyến trang khuyến mãi của bạn vào một blog

☒ ☒ Đừng tạo trang khuyến mãi của bạn với 1 link liên kết rút gọn

☒ ☒ Đừng đưa khuyến trang của bạn với khác ptp của

☒ ☒ Đừng cố gắng để lừa họ hay chuyển hướng hệ thống điểm

☒ ☒ không có nhiều tài khoản trên cùng 1 địa chỉ ip

http://ptp.skillerzforum.com