Kiếm được 5 đô la cho mỗi lượt đăng ký với Ad2Prosper - Help MMO

p1
Bước 1: Tạo 1 tài khoản ở link giới thiệu này : https://ad2prosper.com/index.php?ref=feeler333

Đây là link không có giới thiệu : https://ad2prosper.com/
Bước 2: Bấm vào và xem 10 Quảng cáo và sau đó bạn s nhận được giá trị tiền thưởng !

Mỗi lượt giới thiệu miễn phí trực tiếp Bạn sẽ nhận được 0.1$và cộng thêm tiền thưởng khởi động 5 $ vậy là bạn đã có được 5.1$-> vì vậy bạn hãy cố gắng thúc đẩy các trang web của bạn ở các mạng xã hội .
Bước 3: Nếu người mà bạn giới thiệu trực tiếp giới thiệu thêm 1 vài người bạn nữa để trở thành thành viên ! bạn sẽ kiếm được ít nhất số tiền là 4.95 $ và đương nhiên bạn sẽ có có thể rút nó vào tài khoản PayPal
Bước 4: Nếu bạn muốn kiếm thêm được nhiều hơn nữa,các bạn hãy mua thêm thành viên bằng tiền đồng, nó sẽ tốn chi phí của bạn là 9.90$ , nhưng bạn sẽ nhận được thêm 3 giới thiệu trực tiếp !! Họ đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được nhiều hơn, hơn số tiền mà bạn đã chi tiêu!

Và đây là số liệu thống kê sau 1 ngày của tôi ! https://ad2prosper.com/index.php?ref=feeler333 =>Các bạn phải đăng nhập mới có thể xem được nhé

Thống kê: Con số thành viên hiện nay đã đạt tới là: 50.207

[IMG]
[IMG]